Síť HTA

Česká republika jakožto země, která HTA zavádí, aplikuje flexibilní model síťové spolupráce několika menších institucí státního, akademického a neziskového charakteru, které využívají společnou metodiku a jsou koordinovány z jednoho centra - lokální HTA agentury.

Členské instituce národní sítě HTA

Mezinárodní síť HTA

Spolupráce institucí v oblasti HTA probíhá nejen na národní úrovni, ale i úrovni mezinárodní, ve kterých se jednotlivé instituce národní sítě HTA v ČR stávají členy, spolupracujícími partnery nebo konzultanty mezinárodních profesních sdružení a HTA agentur.

Mezinárodní spolupráce