Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků (CzechMed)

CzechMed CzechMed
Letenská 8
118 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax.: +420 257 212 462
http://www.czechmed.cz/
e-mail: info@czechmed.cz

 

CzechMed je zájmové sdružení právnických osob. Byla založena v roce 1998 s cílem:

  • přispět ke zvyšování úrovně zdravotní péče v České republice produkty svých členů,
  • zvýšit informovanost o zdravotnických prostředcích, zejména u odborné ale i laické veřejnosti a
  • svou iniciativou hledat řešení eventuálních otázek v dané oblasti.

 

Posláním asociace je:

  • Hájit společné zájmy svých členů
  • Optimalizovat prostředí, podmínky a velikost trhu pro podnikání svých členských společností.
  • Zlepšovat zdravotní péči přinášením inovativních  zdravotnických prostředků zdravotnických technologií
  • Důsledným dodržováním etických principů přispívat k transparentnosti a kredibilitě prostředí
  • Zvyšovat obecné povědomí pacientů, laické veřejnosti, zdravotnických profesionálů a orgánů státní správy  o oblasti zdravotnických prostředků a zdravotnických technologií

 

Vize CzechMed

Jsme respektovaným partnerem státním institucím, zdravotnickým organizacím i laické veřejnosti.

 

Cíl CzechMed

Asociace CzechMed je v roce 2020:

  • Renomovaná organizace sdružující více než 50 členů reprezentující více než 80% celkového obchodního obratu všech firem v odvětví výroby a distribuce zdravotnických prostředků a zdravotnických technologií

Současně nabízí svým členům možnost vzájemné komunikace a výměny zkušeností při plném respektování pravidel svobodné hospodářské soutěže. Asociace pořádá nebo zprostředkovává pro své členy vzdělávací akce zaměřené na konkrétní oblasti zdravotnických prostředků, jakými jsou např. legislativa, financování a úhrady zdravotnické péče, uvádění výrobků na trh, celní problematika a další. Asociace CzechMed je členem skupiny EUCOMED.