The Guidelines International Network (GIN)

The Guidelines International Network

GIN je mezinárodní nezisková organizace sdružující organizace a osoby zapojené do rozvoje a využití guidelines pro klinickou praxi.

http://www.g-i-n.net/