CzechHTA, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT (CzechHTA, FBMI ČVUT)

CzechHTA= CzechHTA, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze
Nám. Sítná 3105
272 01 Kladno
Česká republika
tel.: +420 312 608 223, +420 224 358 419,
fax: +420 312 608 204
http://czechhta.cz/
e-mail: info@fbmi.cvut.cz

 

Na Fakultě biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze působí skupina zabývající se HTA (CzechHTA) od roku 2009. Původně vznikla kolem magisterského studijního programu Systémová integrace procesů ve zdravotnictví zaměřeného na ekonomiku a management zdravotnictví. Tento obor od roku 2008 již úspěšně ukončilo 140 absolventů, v současné době dokončuje diplomové práce, z nichž mnohé jsou z oblasti HTA, dalších 60 studentů.

Skupina se v současné době zaměřuje zejména na:

  1. výzkum zaměřený na HTA, ekonomiku a management zdravotnictví;
  2. výuku v magisterském oboru Systémová integrace procesů ve zdravotnictví;
  3. expertní činnost v oblasti nákupu a provozu lékařské techniky.

Při své vědecké činnosti se skupina opírá o expertní znalosti pracovníků Fakulty biomedicínského inženýrství v oblasti zdravotnických prostředků, zejména přístrojové techniky, a proto se i v HTA zaměřuje na tyto oblasti. Činnost skupiny je podpořena pravidelným seminářem z oblasti HTA, který se na FBMI koná v akademickém roce každý čtvrtek a na němž vystoupilo mnoho domácích i zahraničních hostů.

Na FBMI ČVUT jsou v současné době řešeny:

  1. rezortní grant Ministerstva zdravotnictví ČR (IGA) číslo NT11532-5/2010 „Hodnocení zdravotnických prostředků“;
  2. grant studentské grantové soutěže ČVUT číslo SGS11/143/OHK5/2T/17 „Hodnocení nákladové účinnosti u technologických procesů ve zdravotnictví“.

Pracoviště pravidelně spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem financí ČR i dalšími státními institucemi, pro něž připravuje koncepční materiály v oblasti kategorizace zdravotnických prostředků, analýzy cen lékařských přístrojů, optimalizace vybavení zdravotnických pracovišť lékařskou technikou a další.

V mezinárodní oblasti FBMI spolupracuje zejména s univerzitami v Sheffieldu (UK) a Bayreuthu (D) a s firmou EconoMedic z Bayreuthu.

Podrobné informace o činnosti skupiny pro HTA na FBMI ČVUT lze najít na www.CzechHTA.cz.