International Society forPharmacoeconomics and OutcomesResearch (ISPOR)

ISPOR

ISPOR je mezinárodní neziskovou společností podporující farmakoekonomiku a měření výsledků/důsledků zdravotních intervencí a napomáhá převodu získaných informací k tvůrcům zdravotní politiky, aby bylo dosaženo efektivity a spravedlnosti v rámci poskytování zdravotní péče a zlepšení zdraví.

http://www.ispor.org