Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s. (iHETA)

iHeta MUDr. Tomáš Doležal, PhD.
Institute for Health Economics and Technology Assessment (iHETA)
Vinohradská 403/17
120 00 Praha 2
Česká republika
http://www.iheta.org
Email: dolezal@iheta.org

 

iHETA je veřejně prospěšnou organizací zabývající se podporou výzkumu, vzdělávání a všeobecné osvěty v oblastech ekonomiky a zdravotnictví, farmakoekonomiky a outcomes research (sledování výsledků zdravotní péče, hodnocení nákladů a přínosů) a HTA/health technology assessment (systematické hodnocení zdravotnických technologií).

Společnost vykonává níže uvedené aktivity:

 1. výchovu a vzdělávání výzkumných pracovníků ve výše uvedených oblastech,
 2. přípravu vzdělávacích programů pro praxi,
 3. zajišťování spolupráce se zahraničními institucemi a organizacemi,
 4. poradenskou a konzultační činnost,
 5. rozvoj spolupráce s vysokými školami, státními orgány, zdravotními pojišťovnami, poskytovateli zdravotní péče a dalšími institucemi a podniky v České republice i v zahraničí,
 6. poskytování příspěvků na studium organizované obecně prospěšnou společností a na podporu vědeckých aktivit,
 7. organizování konferencí, setkání a dalších aktivit souvisejících s posláním obecně prospěšné společnosti,
 8. vydávání vlastních studijních a propagačně-informačních materiálů.

Statutárním orgánem Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s., který následně deleguje pravomoci na ředitele, je správní rada, která má následující složení:

 • Prof. MUDr. Milan Kvapil – předseda správní rady
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček
 • Prof. MUDr. Jan Švihovec
 • Doc. PharmDr. Tomáš Tesař
 • Ing. Tomáš Jung
 • Mgr. Libor Štajer

Společnost iHETA již z minulosti má zkušenost s realizací vzdělávacích a výzkumných projektů. Na podzim 2010, na jaře 2011 a na jaře 2012 byl organizován blokový (1semestrální) kurz Aplikovaná farmakoekonomika. Tento kurz úspěšně absolvolalo více než 70 účastníků ze státní správy (Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL), zdravotních pojišťoven a soukromé sféry (výrobci léčiv a zdravotnických prostředků). Máme rovněž předběžné zkušenosti s přípravou HTA zpráv a hodnocení kvality zdravotní péče (např. report Kvalita léčby diabetu 2. typu v ČR společně s Českou diabetickou asociací nebo hodnocení zdravotnických prostředků pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu).

Institut se rovněž v současnosti podílí na mezinárodních projektech (např. společně se SLOVAHTA - Slovensko nebo Scottish Medicines Consortium - Skotsko). Společnost iHETA také od roku 2011 připravuje pro Ministerstvo zdravotnictví ČR odborné podklady v rámci projektů a pracovních balíčků (tzv. WorkPackages) v projektu EUnetHTA Joint Action 1 (např. posouzení Assessment HTA reportu na pazopanib). Připravovala rovněž podklady pro připravovanou JA2 (Joint Action 2).


V současné době realizuje iHETA projekt financovaný z Fondu Partnerství: Vybudování odborné kapacity pro Health Technology Assessment v České republice po vzoru Švýcarska. Švýcarským partnerem je v tomto projektu renomované pracoviště Swiss Centre for International Health (kontaktní osoba: Martin Raab MSc, MPH), které je zapojeno do sítě Swiss Network for Health Technology Assessment. Švýcarsko je zemí s dlouhodobou zkušeností s procesy HTA na úrovni několika institucí akademického a neziskového sektoru. Organizace Medical Technology Unit byla založena již v roce 1982. Švýcarský systém je možné charakterizovat jako decentralizovaný, HTA je prováděna několika institucemi, které jsou neformálně koordinovány v síti HTA institucí (Swiss Network of Technology Assessment (SNHTA)). Pro začínající systémy s omezenými lidskými a finančními zdroji je taková struktura nejvhodnější, protože umožňuje využít maximálně stávající kapacitu v rámci koordinovaných procesů.