O projektu

Program švýcarsko-české spolupráce – Fond partnerství

Cílem Fondu partnerství programu švýcarsko-české spolupráce je podpořit/posílit vzájemnou spolupráci a partnerství mezi subjekty České republiky a Švýcarska, a tím napomoci k redukci ekonomických a sociálních rozdílů mezi Českou republikou a rozvinutějšími zeměmi Evropské unie.

Fond partnerství poskytuje podporu pomocí grantů na řešení menších projektů a dále přispívá prostřednictvím transferu know-how, informací a osvědčenými postupy k řešení sub-projektů.

Ve spolupráci se švýcarským partnerem jsou realizovány semináře v České republice i ve Švýcarsku, studijní cesty a další doplňkové aktivity. Aktivity jsou doprovázeny výměnou znalostí a zkušeností mezi švýcarským a českým partnerem.

Žadatelé mohou být instituce veřejné správy na všech úrovních (státní správa, regionální a místní samospráva), univerzity a školy, nevládní neziskové organizace včetně církevních organizací, další subjekty působící ve veřejném zájmu, profesní komory a svazy, obchodní asociace.

Výše grantu je minimálně 170 tis. Kč a maximálně 4,3 mil. Kč, přičemž spolufinancování je zajištěno žadatelem ve výši minimálně 10 % celkových oprávněných výdajů. Více informací o Programu švýcarsko-české spolupráce a o Fondu Partnerství získáte na www.swiss-contribution.cz.

Vybudování odborné kapacity pro Health Technology Assessment v České republice pro vzoru Švýcarska

Záměrem sub-projektu Vybudování odborné kapacity pro Health Technology Assessment v České republice pro vzoru Švýcarska je získání know-how v projektovém řízení, metodice a koordinaci HTA na úrovni síťové instituce.

Na základě švýcarských zkušeností budou identifikovány instituce schopné provádět HTA. Vznikne síť subjektů, které se HTA zabývají v různých oblastech (léčivé přípravky, zdravotnické prostředky, zdravotnická technika, medicínské intervence, preventivní, screeningové a intervenční programy, investice do zdravotnických zařízení, hustota sítě poskytovatelů zdravotnických služeb). Dojde tím ke zvýšení efektivity procesů HTA, sjednocení metodiky, omezení duplicit a koordinaci v rámci omezených lidských a finančních zdrojů. Činnosti těchto subjektů budou podpořeny informačním systémem pro výměnu jejich znalostí a podporu procesů v rámci hodnocení HTA. Součástí sub-projektu bude i informační kampaň vůči jednotlivým stranám (zdravotní pojišťovny, ministerstvo zdravotnictví, poskytovatelé zdravotních služeb, odborné společnosti, pacientské organizace), které budou výsledky hodnocení zdravotnických technologií využívat.

Výsledný efekt sub-projektu se promítne do zvýšení efektivity vynakládání finančních prostředků, omezení financování technologií s malým či žádným zdravotním užitkem, zvýšení dostupnosti skutečně inovativních a hodnotných technologií, zvýšení transparentnosti rozhodovacích procesů a finančních toků, vyšší dostupnosti údajů o kvalitě a výsledcích zdravotních služeb.

V rámci partnerství The Swiss Tropical and Public Health Institute, konkrétně Health Technology and Telemedicine Unit of Swiss Centre for International Health, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti HTA medicínských technologií poskytne know-how v oblasti fungování HTA na úrovni jednotlivých institucí a sítě HTA organizací ve Švýcarsku pro vybudování odborných kapacit HTA v České republice.

 
Kontakty

Národní koordinační jednotka – Ministerstvo financí
Letenská 15
118 10 Praha 1
Česká republika
tel.: +420 257 044 583
fax: +420 257 044 570
http://www.swiss-contribution.cz/
e-mail: czp-swiss@mfcr.cz

Velvyslanectví Švýcarska v ČR – Swiss Contribution Office
Pevnostní 7
162 01 Praha 6
Česká republika
tel.: +420 220 400 611
fax: +420 224 311 312
www.swiss-contribution.admin.ch/czechrepublic/
e-mail: prag@sdc.net

Institute for Health Economics and Technology Assessment (iHETA)
Mánesova 881/27
120 00 Praha 2
Česká republika
http://www.iheta.org/
e-mail: dolezal@iheta.org

Swiss Tropical and Public Health Institute
Socinstr. 57
4051 Basel
Swiss Confederation
tel +41 61 284 81 11
fax +41 61 284 81 01
http://www.swisstph.ch/
e-mail: library-tph@unibas.ch