HTA

HTA (Health Technology Assessment, Systematické hodnocení zdravotnických technologií) je multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používaní medicínských technologií. Hodnocení je prováděno systematickým, transparentním způsobem s cílem připravit informace pro zdravotní politiku, která je účinná a bezpečná, orientovaná na pacienta poskytuje nejvyšší možnou hodnotu.

Celý proces hodnocení a posuzování technologií je zaměřen na technologie z oblastí léčivých přípravků, zdravotnických prostředků, přístrojů, intervencí a prevence.

V evropských zemích jsou implementovány dva základní modely HTA. Větší a bohatší země, které netrpí takovým nedostatkem lidských a finančních zdrojů, využívají velkých a centrálních HTA agentur s vlastními odborníky. Menší země aplikují flexibilní model síťové spolupráce institucí státního, akademického či neziskového charakteru, které jsou koordinovány centrem stanovujícím priority hodnocení, kontrolujícím jeho kvalitu. Takový model je funkční právě ve Švýcarsku a rozvíjen i v České republice. Pro rozvíjející se systém s omezenými lidskými a finančními zdroji je právě tato struktura nejvhodnější, protože umožňuje využít maximálně stávající kapacity v rámci koordinace procesů.