Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR)

MZČR Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
Česká republika
tel.: +420 2 2497 1111
fax: +420 2 2497 2111
http://www.mzcr.cz
e-mail: mzcr@mzcr.cz

 

MZ ČR, resp. Odbor farmacie má na své agendě tvorbu regulační legislativy v oblasti léčiv a zdravotnických prostředků, zejména otázky cenotvorby a úhradotvorby. Rovněž do jeho kompetence spadá dozor nad přímo řízenou institucí Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL), který ve správním řízení stanovuje maximální ceny a výši úhrad ze zdravotního pojištění.