Úvod

iHETA a Fond partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce

Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s – je veřejně prospěšnou organizací zabývající se podporou výzkumu, vzdělávání a všeobecné osvěty v oblastech ekonomiky a zdravotnictví, farmakoekonomiky a outcomes research (sledování výsledků zdravotní péče) a HTA/health technology assessment (systematické hodnocení zdravotnických technologií).

Health Technology Assessment je multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používaní medicínských technologií. Hodnocení je prováděno systematickým, transparentním způsobem s cílem připravit informace pro zdravotní politiku, která je účinná a bezpečná, orientovaná na pacienta poskytuje nejvyšší možnou hodnotu. Z uvedeného vyplývá potřeba zavedení HTA do podmínek České republiky. iHETA se zapojila do Programu švýcarsko-české spolupráce, kde v rámci Fondu partnerství realizuje sub-projekt Vybudování odborné kapacity pro Health Technology Assessment v České republice pro vzoru Švýcarska, který je zaměřen na výměnu zkušeností a přenos dobré praxe ze Švýcarska pro rozvoj procesů HTA v českém prostředí.

Novinky a události

06.09.2013

Sborník příspěvků z konference „HTA v České republice: další perspektivy“

Sborník shrnuje všechny příspěvky řečníků z konference „HTA v České republice: další perspektivy“.

06.09.2013

Sborník příspěvků z konference „HTA v České republice: perspektivy a zahraniční inspirace"

Sborník shrnuje všechny příspěvky řečníků z konference „HTA v České republice: perspektivy a zahraniční inspirace".

08.08.2013

Protonová terapie, HTA report

Cílem tohoto reportu je poskytnout systematický přehled o publikovaných důkazech účinnosti a bezpečnosti protonové terapie, vymezit onemocnění, pro která je indikována, porovnat účinnost a bezpečnost protonové terapie oproti alternativním radioterapeutickým přístupům, srovnat náklady současně standardně používané radioterapie a protonové terapie a zhodnotit nákladovou efektivitu dané technologie.

12.06.2013

Konference „HTA v České republice: další perspektivy“

Dne 27. června 2013 proběhla konference s názvem HTA v České republice: další perspektivy.

02.04.2013

Konference „HTA v České republice: perspektivy a zahraniční inspirace"

Dne 17. dubna 2013 proběhla konference s názvem HTA v České republice: perspektivy a zahraniční inspirace.

 
Přihlášení do intranetu
 
Kontakty

iHeta

MUDr. Tomáš Doležal, PhD.
Institute for Health Economics and Technology Assessment (iHETA)
Mánesova 881/27
120 00 Praha 2
Česká republika

http://www.iheta.org/
Email: dolezal@iheta.org