Národní referenční centrum (NRC)

NRC Národní referenční centrum
Vinohradská 1899/12
130 00 Praha 3
Česká republika
http://www.nrc.cz
e-mail: info@nrc.cz

 

NRC bylo založeno dne 2. 9. 2003 jako zájmové sdružení právnických osob podle § 20 písm. f) Občanského zákoníku. Zakládajícími členy jsou všechny zdravotní pojišťovny v České republice a Sdružení soukromých nemocnic České republiky, později přistoupila Asociace zdravotnických zařízení Středočeského kraje, Asociace českých a moravských nemocnic a Asociace nemocnic ČR. Stanovy NRC však umožňují vstup i ostatním profesním sdružením poskytovatelů zdravotní péče.

 

NRC a zdravotní pojišťovny

Dne 28.11.2007 došlo v historii NRC k významné dohodě mezi zdravotními pojišťovnami, zástupci asociací nemocnic a ministerstvem zdravotnictví o další společné činnosti NRC. Na tomto jednání byly schváleny nové Stanovy NRC, které od 1.1.2008 počítají s rozšířenou činností, pružnějším řízením a koordinací v rozhodování o záležitostech týkající se NRC. Zejména o klasifikacích a klasifikačních systémech, které se užívají nebo budou užívat v českém zdravotnictví, metodiky k jejich správnému užívání a správa referenční databáze pro kalkulace relativních vah, atd. - zkráceně informační infrastruktura. Tato infrastruktura bude nosným tématem pro činnost NRC v následujícím období tak, aby integrovala aktivity obou existujících NRC, tedy oddělení „Národní referenční centrum“ při MZ a NRC zdravotních pojišťoven a poskytovatelů.

 

Naše cíle

Mezi naše hlavní cíle patří podpora sektoru akutní lůžkové péče při širším zaváděním DRG jako úhradového mechanismu, revize seznamu výkonů, využití produkčních dat pojišťoven pro sledování kvality poskytované péče a školení a certifikace v oblasti kódování DRG.

 

Spolupráce

Úzká spolupráce mezi NRC a MZ má předpoklady zajistit odborný pohled plátců, poskytovatelů a ministerstva na činnosti, které budou technickým základem pro způsoby plateb zdravotní péče, hodnocení kvality a efektivity poskytované péče a rozvoj používání DRG.