Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR)

VZP VZP ČR
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3
Česká republika
tel.: 221 751 111
http://www.vzp.cz
e-mail: info@vzp.cz

 

VZP ČR v současnosti spravuje platby ze zdravotního pojištění pro 60 % pojištěnců v České republice a má zásadní vliv na lékovou politiku a stanovení úhrad zdravotní péče včetně medicínských technologií. V současné době zavádí principy HTA do hodnocení zdravotnických prostředků.