The International Network of Agencies for Health Technology Assessment (INAHTA)

INAHTA

INAHTA byla založena v roce 1993 a nyní sdružuje 53 agentur z 29 zemí. Posláním INAHTA je poskytnout prostor pro identifikaci a prosazení společných zájmů agentur HTA.

Databáze INAHTA obsahuje bibliografický detail připravovaného HTA reportu stejně jako samotné reporty.

http://inahta.episerverhotell.net/