Novinky a události

Sborník shrnuje všechny příspěvky řečníků z konference „HTA v České republice: perspektivy a zahraniční inspirace".

Cílem tohoto reportu je poskytnout systematický přehled o publikovaných důkazech účinnosti a bezpečnosti protonové terapie, vymezit onemocnění, pro která je indikována, porovnat účinnost a bezpečnost protonové terapie oproti alternativním radioterapeutickým přístupům, srovnat náklady současně standardně používané radioterapie a protonové terapie a zhodnotit nákladovou efektivitu dané technologie.

Dne 27. června 2013 proběhla konference s názvem HTA v České republice: další perspektivy.

Dne 10. června 2013 proběhl seminář s tématem Metodika farmakoekonomických analýz v praxi: jaký bude mít dopad nová metodika SÚKLu?

Dne 17. dubna 2013 proběhla konference s názvem HTA v České republice: perspektivy a zahraniční inspirace.