Seminář „Metodika farmakoekonomických analýz v praxi: jaký bude mít dopad nová metodika SÚKLu?“

Dne 10. června 2013 proběhl seminář s tématem Metodika farmakoekonomických analýz v praxi: jaký bude mít dopad nová metodika SÚKLu?

Na semináři vystoupil se svým příspěvkem Jan Hambálek ze Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který se bude věnoval nové metodice CEA a BIA. Na vliv zahraničních farmakoekonomických hodnocení se zaměřil Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA). Milan Vocelka (iHETA) představil základní principy farmakoekonomických modelů a Jiří Klimeš (iHETA) prezentoval důsledky používání parametru QALY ve farmakoekonomických studiích.

Změny v posuzování nákladové efektivity a dopadu na rozpočet byly prezentovány na příkladech ze správního řízení.