Protonová terapie, HTA report

Cílem tohoto reportu je poskytnout systematický přehled o publikovaných důkazech účinnosti a bezpečnosti protonové terapie, vymezit onemocnění, pro která je indikována, porovnat účinnost a bezpečnost protonové terapie oproti alternativním radioterapeutickým přístupům, srovnat náklady současně standardně používané radioterapie a protonové terapie a zhodnotit nákladovou efektivitu dané technologie.

 

Protonová terapie představuje slibnou technologii v oblasti moderní radiační onkologie. Fyzikální vlastnosti protonů dovolují lepší dávkovou distribuci, což umožňuje minimalizovat dávku na normální zdravé tkáně a výrazně tak snížit akutní a pozdní nežádoucí účinky léčby.

Report zhodnocuje protonovou terapii v souladu s principy Health Technology Assessment. Kromě samotného souhrnu jsou v reportu definovány cíle HTA hodnocení, dossier také shrnuje jednotlivé zahraniční reporty agentur, popisuje radioterapeutické technologie a poskytuje podrobný přehled účinnosti a bezpečnosti protonů a ekonomické zhodnocení. Na závěr report dává doporučení pro další kroky v dané oblasti.

 

HTA report: Protonová terapie