HTA proces ve Švýcarsku

Švýcarsko je zemí s dlouholetou tradicí s procesy HTA v akademických a neziskových institucích. Již 1982 byla založena organizace Medical Technology Unit of Swiss Federal Office of Public Health (MTU of SFOPH) orientovaná na HTA. Švýcarský systém je decentralizovaný a v současnosti jsou aktivity související s HTA různých institucí neformálně koordinovány v rámci Swiss Network of Technology Assessment (SNHTA). Členy SNHTA jsou instituce státní – např. Drug Unit, Swiss Federal Office of Public Health, odborné asociace – např. Swiss Medical Association, akademické - Swiss Centre for International Health University of Basel, poskytovatelé zdravotní péče na úrovni fakultních nemocnic – např. University Hospital Berne. Cíle SNHTA založené v roce 1999 je podpořit společné HTA reporty, transfer HTA informací, omezení duplicit HTA hodnocení, spolupráce mezinárodních projektech, provádění komplexního HTA na úrovni Švýcarska.

HTA proces je ve Švýcarsku tvořen hodnocením technologie, kde dochází k syntéze informací, následuje posouzení technologie specializovanou komisí, která poté poskytne doporučení pro tvůrce zdravotní politiky, kteří vydají rozhodnutí o zařazení technologie do úhradového systému.

Standardizované hodnocení je ve Švýcarsku zajištěna právě FOPH (Federal Office of Public Health) na základě žádosti. V některých případech FOPH využívá konzultace externích expertů (např. SNHTA) pro doplnění hodnocení o externí literární přehledy příslušné evidence a ekonomických hodnocení. Posouzení žádosti a review připravené FOPH (~ HTA reportu) provádí některá z příslušných komisí dle předmětné hodnocené technologie (Federal Comission of Pharmaceuticals, Federal Comission of Medical Services, Federal Commission of Medical Devices). Rozhodnutí o přijetí technologie je činěno Federal Department of Home Affaires (FDHA) pomocí vyhlášky či její přílohou.