České HTA reporty

 
 

Protonová terapie

Cílem tohoto reportu je poskytnout systematický přehled o publikovaných důkazech účinnosti a bezpečnosti protonové terapie, vymezit onemocnění, pro která je indikována, porovnat účinnost a bezpečnost protonové terapie oproti alternativním radioterapeutickým přístupům, srovnat náklady současně standardně používané radioterapie a protonové terapie a zhodnotit nákladovou efektivitu dané technologie.